Παθολόγοι

1
Κωνσταντίνου Κανάρη, Καρλόβασι - Σάμος
Τηλέφωνο
2273104276
2
Κανάρη 23, Σάμος
Τηλέφωνο
2273300717