Βλέπουμε Περισσότερα από ένα αυτοκίνητο

Περιεχόμενο προσφοράς: 

Με 93€ το εξάμηνο για 1250-1500cc(9-10hp) για Ε.Ι.Χ. βρίσκεις,
 

  • Με πλήρη νομική προστασία και όχι μόνο συμβουλές
  • ,προσωπικό ατύχημα ,
  • αερόσακους ,
  • από ανασφάλιστο όχημα,
  • προστασία BONUS
  • και άλλες τρεις παροχές βρίσκεις ?
     
  • Είμαστε κοντά σας / σας ακούμε ...