Μικροβιολογικά Εργαστήρια

1
Κων/νου Κανάρη 23 Νέο Καρλόβασι 832 00
Τηλέφωνο
2273021170