Λαογραφικό Μουσείο του Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου Νικολάου Δημητρίου