Γενικό Νοσοκομείο Σάμου "ο Άγιος Παντελεήμονας"

Συνταγματάρχη Κεφαλόπουλου 17, Βαθύ, Σάμος
22730-83370
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22730-83100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 22730-83114
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 22730-83160